Školení instruktorů III.

Sezóna je za námi a následuje závěrečné zhodnocení. Poslední instruktorská víkendovka byla zaměřena převážně na zpětnou vazbu, hodnocení a vize do dalších let.

Letošní poslední víkendové setkání instruktorů v areálu Spálovský mlýn jsme zahájili debatou nad proběhlou sezónou a také nad individuálním posunem jednotlivých účastníků. I přes různé pohledy na svět se většina instruktorů shodla na progresivním vývoji nejen sebe samých ale i všech zúčastněných jako schopného a spolupracujícího kolektivu. Vhledem k osobnostem, které se na víkendovkách potkaly, vznikl nápad dalšího setkávání i mimo instruktorské víkendovky pro další poznávání a následnou lepší a kvalitnější spolupráci.

V průběhu víkendu jsme se také věnovali plánům pro další sezónu. Vzniklo několik nápadů k lepšímu zajištění škol v přírodě, které bychom rádi vyzkoušeli v praxi a také už se rozběhly představy o letních táborech pro příští rok. Témata jsou vybrána, turnusy určeny, děti se mají na co těšit! Také bychom rádi udrželi a rozvíjeli systém vzdělávání instruktorů, protože letošní ročník nás jen utvrdil v tom, že smysl to má a investice do vzdělávání a osobnostního rozvoje nových a mladých instruktorů nám přináší komplexnější přístup pro pořádání mimoškolních akcí v přírodě.

Proto nepřestáváme a připravujeme další akce jak pro děti, tak i instruktory. V době plné zákazů, omezení a příkazů je to sice čím dál více náročnější, abychom zvládli splnit veškeré normy a zákony, ale úsměv na tváři účastníků našich akcí za to stojí a je to ta nejlepší zpětná vazba, které se nám může dostat.

Toto víkendové školení je součástí projektu Školení instruktorů a letní tábory, který realizuje Akce pro školy, z.s. Projekt by podpořen dotačním programem Moravskoslezského kraje „Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2018“Naši významní partneři