fbpx

Mimo opravy a úpravy areálu makáme i na našem instruktorském týmu. Každý rok rozšiřujeme naše řady o nové přírůstky a vychováváme další generaci instruktorů k práci s dětmi i dospělými v přírodě. Aby bylo vše efektivní a předávání zkušeností mělo opravdu smyl, vyhradili jsme si pro tento účel celý víkend.

Po příjezdu a ubytování jsme oficiálně zahájili víkendové školení, kterého se zúčastnily téměř tři desítky zkušených i budoucích instruktorů. Program celého víkendu připravovali matadoři z našich řad, kteří se práci v oblasti volnočasových aktivity s různými věkovými skupinami věnují již několik let.

Program byl velice intenzivní a obsahoval teoretické bloky a debaty, ale hlavně hry a aktivity, se kterými se setkávají i účastníci školních výletů, škol v přírodě a letních táborů. Přeci jenom i instruktor by si měl zažít každou hru a aktivitu i v pozici účastníka. Při sestavování programového scénáře jsme se soustředili především na komunikativní dovednosti (argumentaci, sebeprezentaci), tvorbu programu (uvádění jednotlivých aktivit, řešení problémů, rozdělení kompetencí v týmu) a mnoho dalších dílčích činností, které když jsou provedeny správně, vznikne kvalitní a profesionální program.

V rámci teoretických částí celého víkendového školení jsme zaměřili především na bezpečnost práce s dětmi, krizový management a postupy v případě úrazu. Instruktoři si vyzkoušeli formou modelových situací zapojit do programu děti se speficifkými vzdělávacími potřebami. Tato simulace inkludovaného žáka ve skupině byla velkým přínosem pro všechny zúčastněné, protože těchto žáků v českých školách přibývá.

Vzhledem k tomu, že se teoretické a praktické body programu střídaly, účastníci školení si proto mohli nabyté vědomosti vyzkoušet a aplikovat rovnou v praxi. Zkušenější instruktoři poté přispěli humornými perličkami i různorodými poznatky.

Celé školení jsme ukončili zpětnou vazbou a hodnocením všech zúčastněných. Celkově tento víkend byl velmi přínosný a rozhodně se budeme těšit na další, protože mimo získávání zkušeností jsme si užili také spoustu legrace!

Toto víkendové školení je součástí projektu Školení instruktorů a letní tábory, který realizuje Akce pro školy, z.s. Projekt by podpořen dotačním programem Moravskoslezského kraje „Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2018“

Partneři