Instruktoři ukončili sezónu 2022 na Spálovském mlýně víkendovkou

Druhý listopadový víkend se do areálu, krom návštěvníků, kteří zatoužili po svatomartinské huse, sjela i skupina našich nejvěrnějších a nejzkušenějších instruktorů. 

Ty během barevného podzimního víkendu, kdy už se obvykle náš areál uzavírá a zazimovává, čekal nabitý program. Měli za úkol zhodnotit uplynulý rok, tedy sezónu, která přinesla spoustu zážitků, zanechala hromadu dojmů a během níž jsme nasbírali neméně cenných zkušeností. 

V loňské sezóně jste se s našimi instruktory mohli potkat na více než 50 akcích! Z toho:

  • 18 školách v přírodě a školních výletech
  • 11 adaptačních kurzech
  • 7 příměstských táborech ve 3 městech
  • 4 letních táborech na Spálovském mlýně
  • firemních akcích, dětských dnech 

Během víkendu si všichni účastníci zopakovali a prověřili ńěkteré schopnosti důležité pro svou práci, navzájem se podělili o nově nabyté zkušenosti, obohatili se o nové dovednosti, utužili vztahy a nacvičili si krizové situace, aby se do příští sezóny stali lepšími průvodci na vašich akcích. 

Přípravy na sezónu 2023 jsou v plném proudu a my vám brzy představíme, z čeho budete moct vybírat.

 Naši významní partneři